Από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται οι ορισμοί των Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών για την Α’ ΕΠΣΘ (6η Αγωνιστική) & Β’ ΕΠΣΘ (6η Αγωνιστική). Α’ ΕΠΣΘ (6η Αγωνιστική) Β’ ΕΠΣΘ (6η Αγωνιστική)

Από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται οι ορισμοί των Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών για την Α’ ΕΠΣΘ (5η Αγωνιστική) & Β’ ΕΠΣΘ (5η Αγωνιστική). Α’ ΕΠΣΘ (5η Αγωνιστική) Β’ ΕΠΣΘ (5η Αγωνιστική)

Από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται οι ορισμοί των Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών για την Α’ ΕΠΣΘ (4η Αγωνιστική) & Β’ ΕΠΣΘ (4η Αγωνιστική). Α’ ΕΠΣΘ (4η Αγωνιστική) Β’ ΕΠΣΘ (4η Αγωνιστική)

Από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται οι ορισμοί των Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών για την Α’ ΕΠΣΘ (2η Αγωνιστική) & Β’ ΕΠΣΘ (2η Αγωνιστική). Α’ ΕΠΣΘ (2η Αγωνιστική) Β’ ΕΠΣΘ (2η Αγωνιστική)

Από την Τοπική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοινώνονται οι ορισμοί των Διαιτητών και Βοηθών Διαιτητών για την Α’ ΕΠΣΘ (1η Αγωνιστική) & Β’ ΕΠΣΘ (1η Αγωνιστική). Α’ ΕΠΣΘ (1η Αγωνιστική) Β’ ΕΠΣΘ (1η Αγωνιστική)