Πρόεδρος             ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ Μιλτιάδης              

Α’ Αντιπρόεδρος     ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ Βασίλειος              

Β’ Αντιπρόεδρος      ΣΟΥΓΓΑΡΗΣ Θεολόγος             

Γεν. Γραμματέας      ΒΕΛΑΝΗΣ Δημήτριος          

Ταμίας               ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Χρήστος           

Αναπλ.Γραμματέας     ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗ Αργυρώ         

Αναπλ.Ταμίας         ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗΣ Δημήτριος              

Μέλος                 ΛΑΜΠΡΟΓΙΩΡΓΟΣ Δημήτριος          

“                     ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος